Our pricing

no hidden charges

1-10 ภาพ

15% OFF
฿600
฿ 450 Per Photo
  • Retouching
  • Backup one year
  • -ค่าเดินทางในเขตกรุงเทพฯปริมณฑณ เริ่ม 1,000 บาท

11-50 ภาพ

25% OFF
฿500
฿ 400 Per Photo
  • 50GB bandwidth
  • Business analysing
  • Customer management

51-100 ภาพ

35% OFF
฿450
฿ 350 Per Photo
  • 750GB bandwidth
  • Business analysing
  • Customer management
สถาปัตยกรรม
12,000

-ครึ่งวันราคา 7,000 บาท เต็มวัน ราคา 12,000 บาท

-รีทัช 500 บาท / ภาพ

-ค่าเดินทาง 1,000 บาท ในกรุงเทพฯปริมณฑล