Our pricing

no hidden charges

1-10 ภาพ

15% OFF
฿600
฿ 450 Per Photo
  • Retouching
  • Backup one year
  • -ค่าเดินทางในเขตกรุงเทพฯปริมณฑณ เริ่ม 1,000 บาท

11-50 ภาพ

25% OFF
฿500
฿ 400 Per Photo
  • 50GB bandwidth
  • Business analysing
  • Customer management

51-100 ภาพ

35% OFF
฿450
฿ 350 Per Photo
  • 750GB bandwidth
  • Business analysing
  • Customer management
Jewelry
400 บาท

-เริ่มต้นที่ ราคา 400 บาท/ชิ้น *ราคานี้ขึ้นอยู่กับสินค้า เรทแตกต่างตามความเหมาะสม*

1-10 ภาพ 400 บาท/ภาพ *รวมรีทัช*

11-50 ภาพ 350 บาท/ภาพ *รวมรีทัช*

51-100 ชิ้น 300 บาท/ภาพ *รวมรีทัช*

-พื้นหลังขาว/ดำ เท่านั้น

-Lifestyle with props *โปรดติดต่อเรา*

-ค่าเดินทางในเขตกรุงเทพฯปริมณฑณ เริ่ม 1,000 บาท

*วีดีโอสำหรับสินค้า แบบ 360 องศา และ หุ่นยนต์ โปรดติดต่อเรา*