Our pricing

no hidden charges

1-10 ภาพ

฿600
฿ 500 ชิ้น
 • รีทัช
 • สำรองข้อมูลรูปภาพ 1 ปี
 • ค่าเดินทางในเขตกรุงเทพฯปริมณฑณ
  เริ่ม 1,000 บาท

11-50 ภาพ

฿500
฿ 450 ชิ้น
 • รีทัช
 • สำรองข้อมูลรูปภาพ 1 ปี
 • ค่าเดินทางในเขตกรุงเทพฯปริมณฑณ
  เริ่ม 1,000 บาท

เต็มวัน 15,000 บาท

฿15000
฿ 10,000 ออกแบบ จัดวาง 3-5 แบบ
 • *ไม่รวมรีทัช*
 • สามารถแก้ไขการ ออกแบบได้ 1 ครั้ง
 • วีดีโอสำหรับสินค้า แบบ 360 องศา และ หุ่นยนต์ โปรดติดต่อเรา*