Our pricing

no hidden charges

1-10 ชิ้น

฿600
฿ 500 ต่อภาพ
 • 11-50 ชิ้น 450 ฿
 • 51-100 ชิ้น 400 ฿
 • รีทัช
 • สำรองข้อมูลรูปภาพ 1 ปี
 • ค่าเดินทาง เริ่มต้น 1,000฿ (เฉพาะกทมฯ และ ปริมณฑล)
 •  
 •  

ราคาถ่ายภาพสำหรับ 1 วัน

฿ 15,000 วัน
 • อุปกรณ์ต่างๆ และไฟLED
Popular

Video

360 องศา
฿ 800 ชิ้น/5 ชิ้นขึ้นไป ราคาปรับลดลง
 • ค่าเดินทางเริ่มต้น1,000 บาท
  ( สำหรับนอกสถานที่ )
 • **ทางสตูดิโอของเรา**
  มีหุ่นยนต์สำหรับถ่าย คน และ สินค้า
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Price are not included any TAX