We do magic

บริการถ่ายภาพจิวเวลรี่

บริการถ่ายถาพจิวเวลรี่ Jewelry หรือเครื่องประดับต่างๆ / Show case ของตัวสินค้า ในรูปแบบวีดีโอ 360 องศา  และทางเราขอเสนอการถ่ายวีดีโอรูปแบบใหม่  โดยใช้หุ่นยนต์ (Robot) ทำให้ได้มุมมองของสินค้าที่แปลกใหม่ สวยงาม เพิ่มยอดขาย ของคุณ  สตูดิโอของเราตั้งอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพฯ(Bangkok)สามารถเดินทางได้สะดวก

ติดต่องาน : chom@6corners.net

Phone: 090-559-5917

Connect with us

Line
ติดต่องาน : chom@6corners.net
Phone: 090-559-5917

Get in Touch!​