Our pricing

no hidden charges

1-10 ภาพ

15% OFF
฿600
฿ 450 Per Photo
  • Retouching
  • Backup one year
  • -ค่าเดินทางในเขตกรุงเทพฯปริมณฑณ เริ่ม 1,000 บาท

11-50 ภาพ

25% OFF
฿500
฿ 400 Per Photo
  • 50GB bandwidth
  • Business analysing
  • Customer management

51-100 ภาพ

35% OFF
฿450
฿ 350 Per Photo
  • 750GB bandwidth
  • Business analysing
  • Customer management
ภาพบุคคล(Headshot Package)
4,000บาท

-เริ่มต้นที่ 4,000 บาท/ชม เกิน 1 ชม.คิดเพิ่ม 1,000 บาท

-พื้นหลังดำ/ขาว หรือสีอื่นๆ เพิ่ม 500 บาท

-เปลี่ยนเสื้อผ้าสูงสุด 4 ชุด *ทางเราไม่จัดหาเสื้อผ้าหรือออุปกรณ์ใดๆประกอบฉาก*

-รูปภาพทั้งหมด saveใส่ USB จะให้ลูกค้าทันทีหลังถ่ายเสร็จ แล้วส่วไฟล์ที่ Retouchแล้ว ผ่านระบบCloudฟรี ลูกค้าสามารถเลือกรูปให้เราRetouch ได้  3 รูป *เกิน คิดเพิ่ม 300/ภาพ*

-ถ่ายนอกสตูดิโอเพิ่ม 1,000 บาท ในโซนกรุงเทพฯ

-ช่างแต่งหน้า ทำผม เป็นบริการเสริม ลูกค้าสามารถ request ได้ถ้าต้องการ ราคาเริ่มต้น 2500-3000 (1 ลุค)